Virb Services

אני יזם

קנדה פתוחה להזדמנות העסקית שלך

לקנדה כלכלה יציבה, מכוונת-צמיחה, שמקרינה את מצבה הפיננסי האיתן על מדינות ה-G7. בעלי עסקים ומנהלים רבים, בוחרים בה כנקודת ההתחלה להרחבת העסק שלהם:

 • קנדה מדורגת במקום הראשון בין מדינות ה-G7 במונחים של גידול התמ"ג בין השנים 2013-16 וכך גם בתחזיות לשנים 2017-18 (OECD)
 • קנדה היא הראשונה בין מדינות ה-G7, הראשונה בין מדינות ה-G20 והחמישית מבין 149 מדינות במדד של שגשוג כולל, המבוסס על עושר חומרי ורווחה אישית (לפי מדד ה-Legatum Prosperity Index)
 • קנדה מדורגת במקום הראשון בין ארצות ה-G7 ובמקום הרביעי הכללי, במחקר שנערך לאחרונה, שמדד את פוטנציאל ההשקעות של מדינות ואת פוטנציאל גידול התשתית הכלכלית שלהן (לפי מדד ה-Global Infrastructure Investment Index, ARCADIS NV Consulting, מאי 2016).
 • קנדה מדורגת ראשונה בין מדינות ה-G7 וה-OECD במספר התהליכים הנמוך ביותר שנדרש לצורך הקמת עסק חדש. (מתוך: Doing Business in 2017 ו-The World Bank Group, 2016).
 • קנדה מדורגת כמדינה מס' 1 מבין מדינות ה-G7 ומדינה מס' 2 בין מדינות ה-G20 בסכום המסים הנמוך ביותר, שחברות צריכות לשלם בפועל. (לפי הדוח: PriceWaterhouseCoopers’ Paying Taxes 2017).
 • בשנת 2017 קנדה דורגה שניה מבין 80 מדינות בדירוג לפי רמת החיים (לפי דירוג של הבנק העולמי).
האם אני זכאי להגר לקנדה?

האם אני זכאי להגר לקנדה?

עשה צעד הראשון ע”מ לגלות
האם אתה זכאי להגר לקנדה.

האם אני זכאי לחסות משפחתית?

האם אני זכאי לחסות משפחתית?

עשה צעד הראשון ע”מ לגלות
האם אתה זכאי לממן קרוב משפחה.

Virb תסייע לכם לבחור את התכנית המתאימה לכם ביותר לפתיחת עסק חדש, או להגדלת עסק קיים מצליח

 • תכנית פדרלית להשגת ויזה למקימי סטארט-אפ – (Federal Start-up Visa Program): הראשונה מסוגה בעולם. התכנית להשגת ויזה עבור יזמים מקימי סטארט-אפ (Entrepreneur Start-up Visa Program) מקשרת בהצלחה רבה בין מבקשי הויזה לבין משקיעים פרטיים מנוסים, שיכולים לתרום מהונם ומניסיונם לעסקי הסטארט-אפ. כאשר החיבור יוצא לפועל, מבקש הויזה מקבל מעמד של תושב קבע קנדי.
 • תכנית פדרלית שמיועדת לעצמאיים – (Federal Self-Employed Persons Program): התכנית הזאת מקבלת אנשים (ועובדיהם) שעתידים להפוך לעובדים עצמאיים בקנדה, והם בעלי ניסיון בתחומים רלוונטיים שונים כגון: אמנים, אתלטים או חקלאים.
 • תכניות של מחוז קוויבק שמיועדות למהגרים בתחום העסקי/משקיעים/עצמאיים – (Quebec Business/Inves tor/Self-Employed Immigration programs): תכניות אלה פתוחות בפני יזמים, משקיעים, או עצמאיים מוסמכים שמעוניינים להתיישב במחוז קוויבק ולהפוך לתושבי קבע.
 • תכניות מחוזיות ליזמים – (Provincial Entrepreneurs Programs): כל מחוז מציע מגוון של קטגוריות יזמות, במסגרת תכניות המועמדים המחוזיים שלהם – כאשר כולן מיועדות להקמת עסק ולהשגת מעמד של תושב קבע בהליך מהיר, עבור מבקשים זכאים.

מקסם את הצלחת העסק שלך עם Virb

בחירת התכנית הנכונה היא רק ההתחלה – היועצים העסקיים המיומנים והמנוסים של Virb מציעים ידע מעמיק ומגוון רחב של שירותים ליזמים ולאנשי מקצוע בעלי עסק חדש, או קיים:

 • ייעוץ בהקמת חברת סטארט-אפ, קניה או מכירה של עסק, כניסה לשותפות, או מיזם משותף
 • ייעוץ בנושאי מקורות מימון, כולל מענקים ממשלתיים ותכניות ממשלתיות
 • שירותי ממשל תאגידי, כולל מבנה תאגידי, התאגדות, הסכמים עם בעלי מניות וכו'
 • סיוע בתחום משאבי אנוש ואיתור כוח אדם
 • שירותים משפטיים, כולל ציות סטטוטורי
 • שירותי הנהלת חשבונות, כולל ייעוץ בנושאי מיסוי
 • השגת אישורים ורישיונות עסק מתאימים
 • פיתוח וכתיבת תכנית עסקית

רוצה ללמוד עוד על תכניות הגירה לקנדה בקטגוריות עסקיות שונות?

התקשר אלינו עוד היום לפגישת ייעוץ 072-2322449

סגירת תפריט